ระบบฐานข้อมูล ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด รายละเอียด Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 22-04-2022 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีรดดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงการขอขมาและคารวะผู้อาวุโส ตามประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
2 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 29 ปี 23-03-2022 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 29 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ และห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
3 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 05-11-2021 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีนางสาวอาษิรญา อินทนนท์ รักษาการแทนผู้อำวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Link
4 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่แม่โจ้ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” 28-10-2021 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวอาษิรญา อินทนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่แม่โจ้ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศจัดขึ้น โอกาสนี้ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้อาวุโส เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Link
5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 17-09-2021 ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2564 มีผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน อาจารย์พิมพร มนเทียรอาสน์ และนางบุษบา กาหล ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2564 22-07-2021 วันหฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2564 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ ร่มธรรม เด่นชัยมงคล ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังเป็นการจัดโครงการแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม microsoft team Link
7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 09-04-2021 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ Link
8 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 28 ปี 23-03-2021 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 28 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 25-02-2021 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทำบุญช่วยเหลือช้าง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี) Link
10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 22-09-2020 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2563 มีผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่านได้แก่ นายถวิล อินทนนท์ พนักงานราชการคณะวิทยาศาสตร์ ณ เอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
11 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2563 02-07-2020 ในวันหฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ วัดทุ่งข้าวตอก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link
12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 01-07-2020 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 โดยได้เข้าร่วมพิธี เวียนเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม โดยถวายให้แด่ วัดแม่โจ้ วัดวิเวกวนาราม วัดทุ่งป่าเกร็ด วัดทุ่งหมื่นน้อย และวัดห้วยเกี๋ยง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
13 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 13-09-2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2562 มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
14 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญครบรอบ 18 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-08-2019 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 18 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ลานอาคารเสาวรัจ นิตยวรรธณะ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีทำบุญสาขา ครบรอบ 18 ปีสาขาไอที กิจกรรมไหว้ครูมัดมือรับขวัญศิษย์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพจากศิษย์ต่อครูอาจารย์ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเด็กเรียนดีในสาขาฯ และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง มีนักศึกษาทุกชั้นปีและคณาจารย์ร่วมกิจกรรมจับมือเปิดใจ เกมส์ และสันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาและบุคคลากรในสาขาฯ รวมทั้งเป็นการรับขวัญน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการมอบเสื้อสาขาจากพี่ชั้นที่ปี 3 มอบให้น้องชั้นปีที่ 2 ในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคดี ในงานได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันในสาขาวิชาเป็นอย่างดียิ่ง Link
15 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2562 12-07-2019 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ วัดนันทาราม ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Link
16 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562 26-04-2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
17 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 26-04-2019 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงการขอขมาและคารวะผู้อาวุโส ตามประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
18 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 26 ปี 22-03-2019 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 26 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
19 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริตธรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13-02-2019 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริตธรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดวิเวกวราราม จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการตระหนักถึงการสร้างความดีแก่ชุมชนและคนรอบข้าง Link
20 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561 08-11-2018 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนซื้อพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นธรณีสงฆ์ ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link
21 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 17 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 05-08-2018 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 17 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาครบรอบ 17 ปี กิจกรรมไหว้ครูอาจารย์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องและ ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเด็กเรียนดี และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน ในงานได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันในสาขาวิชาเป็นอย่างดียิ่ Link
22 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2561 20-07-2018 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ วัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link
23 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561 20-04-2018 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น Link
24 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 22-09-2017 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากรและแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการ โดยในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานมุทิตาจิตทั้งหมด 1 ท่าน คือ อาจารย์ดำเกิง ชำนาญค้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวขอบคุณและอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
25 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 25 ปี 23-03-2017 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 25 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด รายละเอียด Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปั้นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเถ้าแก่น้อย 03-02-2021 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปั้นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเถ้าแก่น้อย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหรือชมรมของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เกิดแนวคิดที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถนำมาหารายได้เพื่อให้นักศึกษาหรือชมรมของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เกิดแนวคิดที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถนำมาหารายได้ และเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาหรือชมรมของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการแข่งขันนำสเนอผลงานแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภททั่วไป และประเภทบูรณาการกับด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
2 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวดรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 05-08-2020 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประกวดรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ผ่าน Microsoft Team โดยได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ในส่วนการประกวดรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นผู้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมการบรรยายย้อนหลังโครงการได้ที่ (ลิ้งค์ : https://www.youtube.com/watch?v=KKxEQfulWig&feature=youtu.be ) Link
3 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา" ปี 2562 08-07-2019 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา" ขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังทำให้บุคลากรภายในคณะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน Link
4 คณะวิทยาศาสตร์จัดงานโครงการบูรณาการภารกิจงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่รายวิชาผ่านการออกแบบมคอ.3 และ มคอ.5 19-06-2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานโครงการบูรณาการภารกิจงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่รายวิชาผ่านการออกแบบมคอ.3 และ มคอ.5 สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยภายในโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียน มคอ๓. และ มคอ.๕ ในรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่น” Link
5 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา" 16-07-2018 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา" ขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังทำให้บุคลากรภายในคณะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน Link

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด รายละเอียด Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่เกษตรล้านนา” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 62 04-09-2019 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบคุลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่เกษตรล้านนา ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสิ่งที่พ่อคิด ต่อชีวิตให้ผืนป่า” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยลดความรุนแรงและอัตราเร่งของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้รู้ถึงประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณป่าบ้านโปง ค่ายแทนคุณบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ได้บรรยายความรู้ในครั้งนี้ Link
2 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น สู่ถิ่นเกษตรล้านนา” 12-09-2018 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบคุลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น สู่ถิ่นเกษตรล้านนา” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสิ่งที่พ่อคิด ต่อชีวิตให้ผืนป่า” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยลดความรุนแรงและอัตราเร่งของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้รู้ถึงประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณป่าบ้านโปง ค่ายแทนคุณบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ได้บรรยายความรู้ในครั้งนี้ Link

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด รายละเอียด Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเกษตร 26-06-2019 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ณ บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link